Menné priestory

V rámci národnej infraštruktúry pre priestorové informácie (NIPI) sú pre zdroje priestorových informácii definované nasledovné URI menné priestory:

http://data.geocloud.sk/so/

URI menný priestor vyhradený pre identifikátory priestorových údajov t.j. celých datasetov a jednotlivých prvkov v rámci nich.

http://data.geocloud.sk/gmd/

URI menný priestor vyhradený pre identifikátory metaúdajov (metaúdajových zaznamov) o priestorových zdrojoch (datasety, služby).


Platforma Geocloud sa momentálne pripravuje a intezívne pracujeme na prispôsobení (customization), integrácii a konfigurácii jednotlivých komponentov.

Ďalej pripravujeme


Geoporál logo Národný geoportál
Priestorové informácie vo vašom webovom prehliadači

INSPIRE logo INSPIRE na Slovensku
Všetko o infraštruktúre priestorových informácií

Register priestorových informácii
Modernizáciu a vylepšenia Registra priestorových informácii.